Resident Evil 6 - Playthrough- Part 1 - PT-BR

#Detonado Detonado de Resident Evil 6 para . Publicado por Shigueoo, em .

Detonado/Playthrough em PT-Br por SinXplays

Campanha Leon

1

M0JlOW9oVk1qNG8=

2

TWZXeEhkMHdYUXc=

3

R3JiTnNYWVRCV3c=

4

Mk85WUZRMzJ2M2M=

5

Nm1jSVpUM0lublE=

6

Zm5NeXAzTkdnZ0k=

7

a1V6eHlWTFU1UDg=

8

MW96V0FReXV2VVk=

9

MW96V0FReXV2VVk=

10

Mm5pUkZOWFFYQUk=

11

N1AzOWlvUFlZam8=

12

VVI3ZTlGRmo5bzQ=

13 FINAL

bTRVTXF2bmpfZWc=

SinX
SinX #Shigueoo